NAV

Har du hoste, feber, vondt i halsen eller andre luftvegsplagar skal du ikkje koma på NAV kontoret. Ta då kontakt med oss per telefon eller sjå om du finn informasjon på våre gode nettsider: nav.no.

Ynskjer du å prata med din sakshandsamar?

Ring for å tinga time – ope mellom kl. 08.00 – 15.30

  • 55 55 33 33 – Spørsmål om dei fleste ytingar
  • 55 55 33 36 – Telefon for arbeidsgjevarar
  • 55 55 33 34 – Spørsmål om pensjon

Har du allereie har ein rettleiar på NAV Ullensvang, kontaktar du denne digitalt i din aktivitetsplan ved behov.

 

NAV kontora i kommunen

Nav Ullensvang

Postboks 393

5751 Odda

55 55 33 33

Nav Ullensvang avd. Odda

Besøk oss: Eitrheimsvegen 32, 5750 Odda

Ope: ty og to kl. 12:00 - 14:00

55 55 33 33

Nav Ullensvang avd. Kinsarvik

Besøk oss: Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik

Ope: torsdag kl. 10:00 – 13:00

55 55 33 33

Gode nettsider

Treng du tenester frå NAV har vi gode nettsider der du sjølv kan:

  • Sjekka utbetalingar
  • Registrera deg som arbeidssøkjar
  • Finna søknadsskjema
  • Søkje om økonomisk sosialhjelp
  • Lesa om rettar og vilkår for stønader

Nødhjelp eller hjelp til å finna midlertidig bustad

Har du behov for nødhjelp eller hjelp til å finna midlertidig bustad, hjelper vi deg om du ringjer oss på mob: 412 93 768 eller 412 90 171. Telefon er betent måndag – fredag kl. 12:00 – 14:00.

Papir som skal leverast NAV, kan leggjast i NAV sin postkasse ute på veggen.