Kunngjeringar

Kunngjering om endring av detaljreguleringsplan for del av Smelteverkstomta

03. 07. 2024 Les meir

Kunngjering om endring av deler av detaljreguleringsplan for Streitet på Kysnesstrand

03. 07. 2024 Les meir

Pårørandeskule med oppstart i september

02. 07. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa startar opp norskkurs til hausten

27. 06. 2024 Les meir

Strategisk hamneplan – høyring

27. 06. 2024 Les meir

Sommarstengt eller endra opningstider i sommar ved nokre tenester

25. 06. 2024 Les meir

Badedammen i Tyssedal

24. 06. 2024 Les meir

Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan for Egne Hjem

24. 06. 2024 Les meir

Delegeringsreglement vedteke

24. 06. 2024 Les meir

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Straumen bru

24. 06. 2024 Les meir

Sommarstengt ved Odda folkebad

19. 06. 2024 Les meir

Fargeplan for Odda sentrum

18. 06. 2024 Les meir

Redusert kapasitet på tildelingskontoret

14. 06. 2024 Les meir

Varsel om kantslått på kommunale vegar

13. 06. 2024 Les meir

Ulike kurs i Odda til hausten i regi av RPH-Rask psykisk helse

04. 06. 2024 Les meir

Kombinasjonsklasse ved Odda vidaregåande skule

03. 06. 2024 Les meir

Kinsarvik – Ulike kurs til hausten i regi av RPH-Rask psykisk helse

31. 05. 2024 Les meir

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus

29. 05. 2024 Les meir

Valdalsvegen er open

22. 05. 2024 Les meir

Fotokonkurransen #minnasjonalparkopplevelse

10. 05. 2024 Les meir

Kunngjering – Revisjon av vilkår for reguleringa av Røldal-Suldalsvassdraget

03. 05. 2024 Les meir

Arbeid og vegstenging ved Utføreberget (Reinsnosvegen)

16. 04. 2024 Les meir

Hugs bålforbodet frå 15. april

12. 04. 2024 Les meir

Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens

02. 04. 2024 Les meir

Tildeling av kulturprisen 2023

19. 03. 2024 Les meir

Om ulovleg bygde landbruksvegar

22. 02. 2024 Les meir

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

19. 02. 2024 Les meir

Tilskotsordningar i landbruket

16. 02. 2024 Les meir

Vigsle på Trolltunga sommaren 2024

30. 01. 2024 Les meir

Babysong

05. 01. 2024 Les meir