Kunngjeringar

Oppstart av nytt KiB-kurs (Kurs i mestring av belastning)

22. 09. 2023 Les meir

Drømmestipendet 2024

21. 09. 2023 Les meir

Søknadsfrister for ulike ordningar i landbruket

19. 09. 2023 Les meir

Varsel om endring av reguleringsplan Almerket 12282015007 etter forenkla prosess.

18. 09. 2023 Les meir

Styrke- og balansegruppe

15. 09. 2023 Les meir

Open dag på brannstasjonar

15. 09. 2023 Les meir

Søk næringsfondet

15. 09. 2023 Les meir

Skogkveld på Hauso, Ullensvang

14. 09. 2023 Les meir

Tilskot til leikeplassar

13. 09. 2023 Les meir

Valgoppgjer for Ullensvang

12. 09. 2023 Les meir

Nominer til Frivilligprisen 2023

12. 09. 2023 Les meir

Opent informasjonsmøte Rv. 13 ved Byrkjenes

12. 09. 2023 Les meir

Tilskot til festivalar og større kulturarrangement, og spelemiddelsøknader

04. 09. 2023 Les meir

Vallokale og opningstider på valdagen

01. 09. 2023 Les meir

Førehandsstemmemottak i institusjonar og i heimane

31. 08. 2023 Les meir

Rein Hardangerfjord 2023

31. 08. 2023 Les meir

Pårørandeskulen – Kurs for pårørande til personer med demens

30. 08. 2023 Les meir

Offentleg ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Kysnes

25. 08. 2023 Les meir

Offentlig ettersyn – endring av oppdrettslokalitet Gangdal

25. 08. 2023 Les meir

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

25. 08. 2023 Les meir

Demenskor

24. 08. 2023 Les meir

Mobilt mottak av førehandsstemmer

16. 08. 2023 Les meir

Babysong

11. 08. 2023 Les meir

Bygdabøker for Ullensvang herad

09. 08. 2023 Les meir

Informasjon om dagsturhyttene i kommunen

25. 07. 2023 Les meir

Førehandsstemme

27. 06. 2023 Les meir

Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

27. 06. 2023 Les meir

Tidleg røysting

27. 06. 2023 Les meir

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

19. 06. 2023 Les meir

Tilskot til drenering av jordbruksjord – nye satsar frå 1. juli 2023

12. 06. 2023 Les meir