Kunngjeringar

2539400-timmer-2

Skogdag med tema: Hogst, planting, forynging og skogkultur.

18. 10. 2021 Les meir

Korona: 4. utlysing av tilskot for lokale verksemder

18. 10. 2021 Les meir
210930-tvak-yt-header-2560x1440-bokma-l

Årets TV-aksjon: «Barn, ikkje brud»

15. 10. 2021 Les meir
Raude epler på frukttre. Foto.

Feil i Altinn som gjeld «Søknader om tilskot frå Regionalt Miljøprogram»

15. 10. 2021 Les meir
Bord dekka til fest i gamal stove. Foto.

Invitasjon til sidernæringa

13. 10. 2021 Les meir
Hovland 2018 - Foto_ Sigrid Dagestad

Frist for innspel til kommuneplanen sin arealdel

13. 10. 2021 Les meir
Nøkkelring forma som hus festa i nøkkel. Foto.

Invitasjon til utbyggarar – møte om utvikling av bustadtomter

12. 10. 2021 Les meir
Sjukepleiar som injiserer vaksine i overarm. Foto.

Vaksinering av risikogrupper mot sesonginfluensa 2021

12. 10. 2021 Les meir
07-Anna S. www.annas-foto.de

Hardanger musikkfest

12. 10. 2021 Les meir
Svart vedovn med fyr. Bilete.

Rett fyring i vedomn

11. 10. 2021 Les meir
17821706-audience-in-cinema-wearing-3d-glasses-watching-comedy-film

Gratistilbod for barn og unge i haustferien

11. 10. 2021 Les meir

Informasjon om Røldal legekontor

04. 10. 2021 Les meir
Planskildring Hjøllo Camping

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjøllo Camping

29. 09. 2021 Les meir

Tilflyttarkveld

24. 09. 2021 Les meir
Raude epler på frukttre. Foto.

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket del 2

23. 09. 2021 Les meir

Koronavaksinasjon framover

20. 09. 2021 Les meir

Utlysing Røldal næringsfond

17. 09. 2021 Les meir
Inngangspartiet til Odda barneskule med den blå hesten i framgrunn. Foto.

Odda barneskole treng vikarar

13. 09. 2021 Les meir
Raude epler på frukttre. Foto.

Erstatning for redusert avling grunna manglande arbeidskraft

07. 09. 2021 Les meir

Hurtigtesting

02. 09. 2021 Les meir
Filmkamera liggande i gras mellom epletre. Foto.

Utlysing 2021 – Regionalt kulturfond Hardanger

02. 09. 2021 Les meir
IMG_4136 (1)

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

01. 09. 2021 Les meir

Framdrift Eide omsorgssenter/-sjukeheim

31. 08. 2021 Les meir
Skillelinje i badebasseng. Foto.

Odda folkebad treng ringevikarar

30. 08. 2021 Les meir

Status dagsturhyttene

27. 08. 2021 Les meir
IMG_4616

Tildeling av treningstider i Jondal fleirbrukshall

25. 08. 2021 Les meir
Oversiktsbilete av Sekse barnehage. Foto.

Me treng ringevikarar i fleire barnehagar

23. 08. 2021 Les meir

Omsorgstenesta Aust og Bråvolltunet treng ringevikarar

20. 08. 2021 Les meir

Rabben barnehage treng ringevikarar

17. 08. 2021 Les meir
Barn som spiller på xylofon. Foto.

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Hausten 2021

16. 08. 2021 Les meir