Kunngjeringar

Ringar i vatn av vassdråpar. Foto.

Varsel om flaum og skredfare

04. 10. 2022 Les meir
Dame som viser tommel opp etter at han har vaksinert seg som vert vist med plaster på overarmen. Bilete.

Koronavaksinasjon

29. 09. 2022 Les meir
Torget i Odda med båten Lindenes i bakgrunnen, samt fjord og fjell. Bilete.

Søk næringsfondet

27. 09. 2022 Les meir

Vedtak i namnesaker frå Statens kartverk

26. 09. 2022 Les meir

Endra opningstid ved Røldal legekontor

23. 09. 2022 Les meir
Kommunehuset i Jondal sett frå hovudvegen ein fin sommardag. Bilete.

Kommunehuset i Jondal – kontorlokaler til leige

23. 09. 2022 Les meir
Dekorering av Krossvoll på Lofthus i høve Hardanger Musikkfest 2021.

Temaplan for kultur 2023-2027 ute på høyring

13. 09. 2022 Les meir
Raude epler på frukttre. Foto.

Ekstra utlysing – SMIL og tilskot til drenering

13. 09. 2022 Les meir

Kinsarvik frivilligsentral opna

09. 09. 2022 Les meir
Illustrasjonsbilete demens vist som eit tre forma som eit hovud der bladene fyker avgårde som eit symbol på glemsel. Bilete.

Kurs for pårørande til personar med demens

05. 09. 2022 Les meir

Plan for helse og omsorg ut på offentleg ettersyn

05. 09. 2022 Les meir

Flodbølgjesituasjon i Sørfjorden – Rettleiing i byggesaker

05. 09. 2022 Les meir
Dronningstien

KiB – Kurs i mestring av belastning

01. 09. 2022 Les meir
Danselærar som gir barne opplæring i dans. Bilete.

Kulturskulen – Dans i Jondal

26. 08. 2022 Les meir
To barn som spiller musikk på blokkfløyte og xylofon. Bilete.

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Hausten 2022

24. 08. 2022 Les meir
Heisekran over bebyggelsen i Odda med fjell i bakgrunnen. Foto.

eByggjesøk – digital løysing for byggjesøknaden din

23. 08. 2022 Les meir

Kunngjering: Statkraft søkjer om konsesjon for bygging av Mauranger 2

13. 07. 2022 Les meir

Ullensvang kommune ynskjer kontakt med nausteigarar på Lindenes

12. 07. 2022 Les meir

Kvalitet på badevatn

29. 06. 2022 Les meir

Utleige av badestova i Vikefjøra

27. 06. 2022 Les meir
Sekse barnehage

12 timar gratis SFO for fyrste trinn for skuleåret 2022-2023

20. 06. 2022 Les meir
Bilete av Odda gjestehamn mot Taxistasjonen. Bilete.

Har du sett hamnespy?

09. 06. 2022 Les meir
Bilete inne frå dagsturhytta i Jondal. Bilete.

Dagsturhytteopning

20. 05. 2022 Les meir
To sjukepleiarar triller pasienter i rullestol. Foto.

Kapasitets- og behovsanalyse på Helse og omsorg

19. 05. 2022 Les meir
Ung jente som er lei seg. Holder hendene forann ansiktet. Foto.

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

18. 05. 2022 Les meir

Oversiktsteikning og rapport forprosjekt «Egne Hjem»

12. 05. 2022 Les meir

Pressemelding – aktsemdssone, fjellskred

07. 05. 2022 Les meir
Bilete av Sørfjorden innover mot Odda. Blå himmel og snødekte fjell. Foto.

Pressemelding “NVE-rapport aktsomhetssone i Sørfjorden”

29. 03. 2022 Les meir
Ukrainske flagget forma som eit hjarta som vert halde fram av nokre hender for å symbolisera fred for Ukraina. Bilete.

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

23. 03. 2022 Les meir
Bål i naturen om kvelden. Foto.

Aukande brannfare i terrenget

14. 03. 2022 Les meir