Kunngjeringar

Varsel om endring av Detaljreguleringsplan for del av Smelteverkstomta

16. 04. 2024 Les meir

Arbeid og vegstenging ved Utføreberget (Reinsnosvegen)

16. 04. 2024 Les meir

Hugs bålforbodet frå 15. april

12. 04. 2024 Les meir

Trygg på trening-foredrag

12. 04. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa – prøver, opplæring og kurs framover

10. 04. 2024 Les meir

Kunngjering av oppstart planarbeid for hovudplanar for vassforsyning, avløp og vassmiljø

09. 04. 2024 Les meir

Vintervedlikehald – Konkurranse kunngjort

08. 04. 2024 Les meir

Minner om å søkje næringsfondet

05. 04. 2024 Les meir

Du kan no søkja kulturskulen

04. 04. 2024 Les meir

Innspel til strategiplan for integrering og inkludering av busette flyktningar

02. 04. 2024 Les meir

Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens

02. 04. 2024 Les meir

Årsrapport 2023

27. 03. 2024 Les meir

Tildeling av kulturprisen 2023

19. 03. 2024 Les meir

Høyring: Politivedtekt for Ullensvang kommune

19. 03. 2024 Les meir

Ullensvang kommune søkjer kandidatar som meddommarar

19. 03. 2024 Les meir

Informasjon til innbyggarar om endring av feie- og tilsynsgebyr

19. 03. 2024 Les meir

Åtvaring – Farleg is på regulerte vatn og vassdrag

18. 03. 2024 Les meir

Endring av plan 12272013005 – Del av gnr. 350, bnr.13-14 m.fl. fritidsbustader, Streitet, Kysnesstrand

18. 03. 2024 Les meir

Søvnkurs – nytt kurs i Odda

14. 03. 2024 Les meir

Søk næringsfondet våren 2024

01. 03. 2024 Les meir

Åtvaring: Særleg fare for usikker is i område Ståvatn – Kjelavatn

01. 03. 2024 Les meir

Gratis ferietilbod til barnefamiliar i kommunen

01. 03. 2024 Les meir

Sakliste representantskapsmøte Krisesenter Vest IKS

27. 02. 2024 Les meir

Vaksenopplæringa planlegg norskkurs til hausten

27. 02. 2024 Les meir

Om ulovleg bygde landbruksvegar

22. 02. 2024 Les meir

Utskriving av eigedomsskatt 2024 – offentleg gjennomsyn

19. 02. 2024 Les meir

Tilskotsordningar i landbruket

16. 02. 2024 Les meir

Regionalt kulturfond Hardanger 2024

08. 02. 2024 Les meir

Vigsle på Trolltunga sommaren 2024

30. 01. 2024 Les meir

Frivilligsentralen starter opp med digital heimehjelp

23. 01. 2024 Les meir