Delegeringsreglementet seier noko om kva oppgåver Ullensvang kommunestyre sjølv skal ta avgjersle i og kva oppgåver som er delegert vidare til andre utval og til rådmannen.

Meir informasjon om kva eit Delegeringsreglement er finn du i artikkel her.