Valgoppgjer for Ullensvang

Valprotokoll for valstyret i Ullensvang kommune, Vestland valdistrikt.