Samfunn, plan og næring

Produksjonssvikt skal no meldast digitalt

Informasjon frå Landbruksdiretoratet.

Produksjonssvikt er tilskotsberettiga viss det kjem av klimatiske årsaker. Ved mistanke om skade skal kommunen varslast omgåande. Meldinga skal i år leverast digitalt.

Tidlegare har denne meldinga vore gitt til kommunen via e-post, telefon eller på annan måte. Landbruksdirektoratet har no etablert ei digital løysing, der føretaka melder om skade og mogleg produksjonssvikt via Altinn.

Les meir om dette på Landbruksdirektoratet sine nettsider, her finn du og lenkje til skjema i Altinn.