Grønt ikon av familie inne i eit hus beskytta av to hender

Har du ein bustad du ynskjer å leige ut?

Verksemd for inkludering er i behov av bustader til flyktningar.

Meld inn din ledige bustad til oss via vårt digitale skjema – så tek vi kontakt med deg.