Skule

Barn og unge i alderen 6 – 16 år har lovmessig rett til grunnskuleopplæring. I Ullensvang kommune er det 10 grunnskular. Alle barneskulane i kommunen har tilbod om SFO for barn i 1.-4. trinn, og barn med særskilte behov opp til 7. trinn.

Arbeidet i skulane skal handla om å setja barn og unge i stand til å møta framtida med tryggleik og forankring i identiteten sin, kunnskapane og evnene sine. Skulane skal til ei kvar tid vera opptatt av å vera gode skular, der opplæringa er av høg kvalitet og der meistring, læringsglede og trivsel er sentralt.

Relaterte artikler

Aktuelt

Skulerute 23/24 (og 24/25)

Les meir

Trygt og godt skulemiljø (§ 9A)

Les meir

Skulehelseteneste

Les meir

Søknad om plass i SFO

Les meir

Vedtekter for SFO

Les meir

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO for elevar 1. – 4. trinn

Les meir

Skuleskyss

Les meir

Flytting og/eller byte av skule

Les meir

Permisjon frå pliktig opplæring

Les meir

Ordensreglement for skulane i Ullensvang kommune

Les meir

Ulykkesforsikring for barn og ungdom

Les meir