Skule

Barn og unge i alderen 6 – 16 år har lovmessig rett til grunnskuleopplæring. I Ullensvang kommune er det 10 grunnskular. Alle barneskulane i kommunen har tilbod om SFO for barn i 1.-4. trinn, og barn med særskilte behov opp til 7. trinn.

Arbeidet i skulane skal handla om å setja barn og unge i stand til å møta framtida med tryggleik og forankring i identiteten sin, kunnskapane og evnene sine. Skulane skal til ei kvar tid vera opptatt av å vera gode skular, der opplæringa er av høg kvalitet og der meistring, læringsglede og trivsel er sentralt.

Relaterte artikler

Aktuelt

Skulerute 2022/2023 og 2023/2024

Les meir
Grønt ikon av familie inne i eit hus beskytta av to hender.

Trygt og godt skulemiljø (§ 9A)

Les meir
Inngangspartiet til Odda barneskule med den blå hesten i framgrunn. Foto.

Skulehelseteneste

Les meir
Vikebygd skule med snødekte fjell i bakgrunnen. Bilete.

Søknad om plass i SFO

Les meir
Liggande paragrafymbol med ståande familie ved siden av. Foto.

Vedtekter for SFO

Les meir
Rosa sparegris med mynter i stabler ved siden av. Bilete.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO for elevar 1. – 4. trinn

Les meir
Elever som går på skolebussen. Foto.

Skuleskyss

Les meir
Elever som sitter med pult og arbeider. Foto.

Flytting og/eller byte av skule

Les meir
Elev på småskulen som sitter ved pult og jobber. Foto.

Permisjon frå pliktig opplæring

Les meir
Gruppe av elever som rekker opp handa i klasserommet. Bilete.

Ordensreglement for skulane i Ullensvang kommune

Les meir

Ulykkesforsikring for barn og ungdom

Les meir