Mobbeombodet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

Kontakt

 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

Aina Drage er mobbeombod i VestlandAina Drage er mobbeombod i Vestland