Odda barneskole - Foto_ Nina Førde

Skulehelseteneste

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei tilhøyrer. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremja barna si helse og trivnad, samt førebyggja sjukdom og skade. Tilbodet er gratis.

Kven møter du?

Skulehelsetenesta består av helsesjukepleiar, spesialsjukepleier psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut og skulelege.

Som ein del av oppveksttenesta samarbeider helsesjukepleiar med mange ulike faggrupper etter behov. Alle skular har kontaktpersonar med helsefagleg, sosialfagleg og pedagog/psykologisk kompetanse.

 

Tilbod ved skulehelsetenesta

  • Helseundersøkingar, helseopplysning og rettleiing, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Skulen og skulehelsetenesta jobber tett sammen og har ansvar for å fylgja opp elevar med spesielle behov og tilretteleggja forholda best mogleg.
  • Miljøretta tiltak med fokus på eleven sitt arbeidsmiljø

Med dei føresatte sin tillatelse vert bornet sin journal overført frå helsestasjonen til skulehelsetenesta, og seinare ved overgang til ungdomskulen eller ved flytting til ny skule.

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte.

SkuleHelsesjukepleiarTlfE-post
SkuleHauso skuleHelsesjukepleiarEdith Hauge Tlf 468 93 207E-postedith.hauge@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarSara MoeTlf416 97 183E-postsara.moe@ullensvang.kommune.no
SkuleKinsarvik skuleHelsesjukepleiarMalin SkorpenTlf480 60 482E-postmalin.skorpen@ullensvang.kommune.no
SkuleJondal skuleHelsesjukepleiarGunnbjørg RosselandTlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarMarianne Espe Tlf902 71 583 E-postmarianne.espe@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda barneskoleHelsesjukepleiarIngvild Vintertun BleieTlf901 83 343E-postingvild.vintertun.bleie@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda ungdomsskoleHelsesjukepleiarGunnbjørg RosselandTlf975 58 435E-postgunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda ungdomsskoleHelsesjukepleiarSigrid KambestadTlf947 86 110E-postsigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleOdda vidaregåande skuleHelsesjukepleiarSigrid KambestadTlf947 86 110E-postsigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no
SkuleOpedal skuleHelsesjukepleiarLina Høyland OpedalTlf975 58 654E-postlina.hoyland.opedal@ullensvang.kommune.no
SkuleRøldal skuleHelsesjukepleiarKarin Melkeraaen EikeTlf975 58 437E-postkarin.eike@ullensvang.kommune.no
SkuleSkare barneskuleHelsesjukepleiarMarianne EspeTlf902 71 583E-postmarianne.espe@ullensvang.kommune.no
SkuleTyssedal barneskoleHelsesjukepleiarLina Høyland OpedalTlf975 58 654E-postlina.hoyland.opedal@ullensvang.kommune.no
SkuleVikebygd skuleHelsesjukepleiarEdith HaugeTlf468 93 207E-postedith.hauge@ullensvang.kommune.no

1. kl: Skulestartundersøking med lege og helsesjukepleiar.
2. kl: Tilbod om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
3. kl: Vekt- og høgdemåling. Råd og rettleiing.
6. kl: Tilbod om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
7. kl: Tilbod om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutar (2 doser).
8. kl: Helsesamtale med vekt og høgdemåling.
10. kl: Tilbod om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

Les meir om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

 

Skulestartundersøking 1.trinn

Alle barn får tilbod om ein helsesamtale på 1.trinn av helsesjukepleiar og ein somatisk undersøking av lege. Jf. Helsedirektoratet sine retninglinjer for helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Helsesamtale 8. trinn

Alle ungdomsskuleelever får tilbod om ein helsesamtale på 8. trinn Jf. Helsedirektoratet sine retningslinjer for helsestasjons og skolehelsetjeneste

Helsesjuekpleiar og fysioterapeut har kontor på gymnasbygget. Tenesta er gratis og me har teieplikt.

Ta gjerne kontakt om du treng nokon å snakka med eller råd og rettleiing i forhald til fysiske, psykiske og sosiale forhald som kan påverka helsa og trivnaden på skulen.

Er eleven einig og det er behov for anna hjelp, kan me samarbeida med skule og andre faginstansar.

Besøk til fysioterapeut eller helsesjukepleiar vert ikke oppført som fråvær når det er dokumentert.

Du kan koma til kontoret utan timeavtale. Om du ynskjer å bestilla time, kan du ta kontakt via sms eller e-post til:

  • Karin Eike
  • Torbjørg Krogh Larsen

 

Kontakt oss

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

975 58 436

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736