Helsestasjonstenesta

Velkomen til Ullensvang helsestasjon

Helsestasjonstenesta mob: 975 58 436, telefontid tysdag-torsdag mellom kl. 09:30-10.30 og 12:00-13:00.

Jordmor tlf: 975 58 528, kvardagar kl. 09:00-15:00.

Øyeblikkeleg hjelp ta kontakt med Helse Fonna, Odda sjukehus: 53 65 12 71

Dersom‌ ‌du‌ ‌svarer‌ ‌‌JA‌‌ ‌på‌ ‌fylgjande‌ ‌spørsmål‌ ‌skal‌ ‌du‌ ‌‌IKKJE‌‌ ‌koma ‌på‌ ‌oppsatt‌ ‌time på helsestasjonen.

Har‌ ‌du‌ ‌eller‌ ‌nokon ‌i‌ ‌familien‌ ‌din‌ ‌fått‌ ‌påvist‌ ‌smitte‌ ‌med‌ ‌koronavirus,‌ ‌og‌ ‌er‌ ‌satt‌ ‌i‌ ‌karantene‌ ‌eller‌ ‌isolasjon?‌ ‌
Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌tildelt ny time

Har‌ ‌du‌ ‌symptomer‌ ‌frå ‌luftvgane?‌‌ ‌
Symptomer‌ ‌frå ‌luftvegane ‌kan‌ ‌ver‌e forkjølelse,‌ ‌hoste,‌ ‌feber‌ ‌eller‌ ‌tungpustheit.‌ ‌ ‌Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje‌ ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌tildelt ny time.

 

Hald deg oppdatert på informasjon frå nasjonale styresmakter om korona:

Oppdatert oversikt over lokale og nasjonale reglar og anbefalingar som gjeld for uvaksinerte, fullvaksinerte og dei som har gjennomgått Covid 19,finn du på helsenorge.no

Om helsestasjonstenesta

Les meir

Svangerskapsomsorg

Les meir

Helsestasjon 0-5 år

Les meir

Skulehelseteneste

Les meir

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Les meir

Tilsette ved helsestasjonen

Les meir