Helsestasjonstenesta

Velkomen til Ullensvang helsestasjon

Helsestasjonstenesta mob: 97558436, telefontid tysdag-torsdag mellom kl. 09:30-10.30 og 12:00-13:00.

Jordmor tlf: 97558528, kvardagar kl. 09:00-15:00.

Øyeblikkeleg hjelp jordmor > Helse Fonna, Odda sjukehus: 53651271

Dersom‌ ‌du‌ ‌svarer‌ ‌‌JA‌‌ ‌på‌ ‌fylgjande‌ ‌spørsmål‌ ‌skal‌ ‌du‌ ‌‌IKKJE‌‌ ‌koma ‌på‌ ‌oppsatt‌ ‌time på helsestasjonen.

Har‌ ‌du‌ ‌eller‌ ‌nokon ‌i‌ ‌familien‌ ‌din‌ ‌fått‌ ‌påvist‌ ‌smitte‌ ‌med‌ ‌koronavirus?
Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌tildelt ny time

Har‌ ‌du‌ ‌symptomer‌ ‌frå ‌luftvgane?‌‌ ‌
Symptomer‌ ‌frå ‌luftvegane ‌kan‌ ‌ver‌e forkjølelse,‌ ‌hoste,‌ ‌feber‌ ‌eller‌ ‌tungpustheit.‌ ‌ ‌Då ‌kan‌ ‌du‌ ‌diverre‌ ‌ikkje‌ ‌koma ‌på‌ ‌time. Timen‌ ‌din‌ ‌vert ‌avlyst‌ ‌og‌ ‌du‌ ‌vil‌ ‌få‌ ‌tildelt ny time.

 

Hald deg oppdatert på informasjon frå nasjonale styresmakter om korona:

Om helsestasjonstenesta

Les meir

Svangerskapsomsorg

Les meir

Helsestasjon 0-5 år

Les meir

Skulehelseteneste

Les meir

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Les meir

Tilsette ved helsestasjonen

Les meir