Smelteverkstomta 3 2019 - Foto_ Sigrid Dagestad

Om helsestasjonstenesta

Helsestasjon for sped- og småbarn,  skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom skal forebygga sjukdom og fremma god psykisk og fysisk helse.

Vi har kontakt med (nesten) alle familiar, barn og ungdom 0-20 år og gjev tilbod om vaksinasjonar, helseundersøkingar og rettleiing om korleis ein kan førebyggje sjukdom og skader.

 • Helsesekretær
 • Jordmor
 • Helsesjukepleiar
 • Kommunepsykolog
 • Sjukepleiar
 • Psykolog
 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • å forebygga alvorlege komplikasjonar og sjukdom hos mor og barn
 • at foreldra opplever meistring i foreldrerolla
 • å bidra til eit godt samspel mellom foreldre og barn
 • å fremma fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn, skolebarn og ungdom.
 • å forebygga, hindra og oppdaga vald, overgrep og omsorgssvikt
 • oppdaga avvik tidleg på fysisk og psykisk utvikling
 • sjå til at barn og unge får oppfølging og henvisa dei vidare ved behov

Kontakt oss

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

97 55 84 36

Ullensvang helsesasjon

Postadr: Opheimsgata 31

5750 Odda

97 55 84 36

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

91 14 07 36

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar: Fagleiar skulehelsetenesta

karin.eike@ullensvang.kommune.no

97 55 84 37

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

97 55 84 35

Merethe Jordal

Helsesjukepleiar: Fagleiar for sped- og småbarn

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

97 55 86 56