Smelteverkstomta 3 2019 - Foto_ Sigrid Dagestad

Om helsestasjonstenesta

Helsestasjon for sped- og småbarn,  skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom skal forebygga sjukdom og fremma god psykisk og fysisk helse. Vi har kontakt med (nesten) alle familiar, barn og ungdom 0-20 år og gir tilbod om vaksinasjonar, helseundersøkingar og rettleiing om korleis ein kan forebygga sjukdom og skader.

Du møter desse yrkesgruppene

 • Helsesekretær
 • Jordmor
 • Helsesjukepleier
 • Psykolog
 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Sosionom

 

Målet med helsestasjonsprogrammet er

 • å forebygga alvorlege komplikasjonar og sjukdom hos mor og barn
 • at foreldra opplever meistring i foreldrerolla
 • å bidra til eit godt samspel mellom foreldre og barn
 • å fremma fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn, skolebarn og ungdom.
 • å forebygga, hindra og oppdaga vald, overgrep og omsorgssvikt
 • oppdaga fysiske og psykiske utviklingssavvik tidleg
 • sjå til at barn og unge får oppfølging og henvisa dei vidare ved behov

 

Kontakt oss

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

975 58 436

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Gunnbjørg Rosseland

Fagleiar skulehelsetenesta / HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Merethe Jordal

Fagleiar for sped- og småbarn

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

975 58 656