Gruppe med ungdommer som har det morosamt og holder rundt kvarandre

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Helsestasjon for ungdom – HFU er eit gratis tilbod til jenter og gutar i alderen 13 – 23 år. Her treff du helsesjukepleiar og turnuslege – me er helsepersonell og har teieplikt.

  • Opningstid veke 26 til 33: Onsdagar kl. 14.00 – 15.15
    • Veke 30 og 31 er HFU stengt
  • Stad: Helsestasjonen avd. Odda (Smelteverket 61, 5750 Odda)

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Ullensvang har fått sin eigen Instagram konto. Følg oss på Instagram; helsestasjonforungdom, me legg ut informasjon til ungdom der.

HFU er for ungdom mellom 13 og 23 år . Det er inga timebestilling; du kan berre møta opp, ta med deg ein ven om du vil.

Ynskjer du å avtala tid før du kjem gjer du dette ved å senda melding til oss på mobil eller e-post.

Er du over 23 år må du ta kontakt med din fastlege.

Ved sjukdom må du kontakta fastlegen din.

  • Rettleiing om seksuell helse
  • Prevensjonsrettleiing og tilgjengeleg og sikker prevensjon
  • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner
  • P-stav , innsetjing og fjerning
  • Samtalar om psykisk helse
  • Samtalar om det ungdom ynskjer å snakke om

Kontakt oss

Merk! Send aldri personinformasjon på e-post.

Kontakter

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

91 14 07 36

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

97 55 84 35

Sigrid Kambestad

Fagleiar skulehelsetenesta

sigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no

94 78 61 10

Arnhild Næsheim

Helsesjukepleiar

arnhild.naesheim@ullensvang.kommune.no

97 55 86 73

Besøk oss