Gruppe med ungdommer som har det morosamt og holder rundt kvarandre

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Helsestasjon for ungdom – HFU er eit gratis tilbod til jenter og gutar i alderen 13 – 23 år. Her treff du helsesjukepleiar og turnuslege – me er helsepersonell og har teieplikt.

  • Opningstid: Onsdagar kl. 14.30 – 16.45, også ope når skulen har ferie.
  • Stad: Helsestasjonen i Odda (Smelteverket 61, 5750 Odda)

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Ullensvang har fått sin eigen Instagram konto. Følg oss på Instagram; helsestasjonforungdom, me legg ut informasjon til ungdom der.

HFU er for ungdom mellom 13 og 23 år . Det er inga timebestilling; du kan berre møta opp, ta med deg ein ven om du vil.

Ynskjer du å avtala tid før du kjem gjer du dette ved å senda melding til oss på mobil eller e-post.

Er du over 23 år må du ta kontakt med din fastlege.

Ved sjukdom må du kontakta fastlegen din.

  • Rettleiing om seksuell helse
  • Prevensjonsrettleiing og tilgjengeleg og sikker prevensjon
  • P-stav , innsetjing og fjerning
  • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjonar
  • Samtalar om psykisk helse
  • Samtalar om det ungdom ynskjer å snakke om

…får time til lege.

Kontakt oss

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

911 40 736

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

975 58 435

Karin M. Eike

Helsesjukepleiar: Fagleiar skulehelsetenesta

karin.eike@ullensvang.kommune.no

975 58 437

Sigrid Kambestad

Helsesjukepleiar

sigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no

947 86 110

Line Cecilie Takla

Helsesjukepleiar

line.cecilie.takla@ullensvang.kommune.no

911 87 930

Besøk oss