Inkludering

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforent

Helsestasjon for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente er ein koordinerande, rettleiande og rådgjevande teneste for dei som kjem til kommunen. Formålet med tenesta er å hjelpa brukarane slik at nødvendig helsehjelp vert gitt, og at dei vert sjølvhjelpen i det å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tenesta omfattar

  • Helsesamtale og helseundersøking av helsesjukepleiar og lege
  • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
  • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling
  • Vaksinasjon
  • Råd og rettleiing i helsespørsmål
  • Undervisning om helse
  • Tett samarbeid med teneste for inkludering og fastlegar»

 

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente

BesøksadresseSjukepleiarTelfonE-post
Besøksadresse5780 KinsarvikSjukepleiarÅse VikaneTelfon481 95 615E-postase.vikane.djonne@ullensvang.kommune.no