Inkludering

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforent

Helsestasjon for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente er ein koordinerande, rettleiande og rådgjevande teneste for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente som no kjem til Ullensvang kommune. Formålet med tenesta er å hjelpa brukarane slik at nødvendig helsehjelp vert gitt, og at dei vert sjølvhjelpen i det å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Tenesta omfattar

  • Helsesamtale og helseundersøking av helsesjukepleiar og lege
  • Tuberkulosekontroll (obligatorisk)
  • Hjelp til å få fastlege og tannbehandling
  • Vaksinasjon
  • Råd og rettleiing i helsespørsmål
  • Undervisning om helse
  • Tett samarbeid med teneste for inkludering og fastlegar»

 

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente

BesøksadresseSjukepleiarTelfonE-post
Besøksadresse5780 KinsarvikSjukepleiarÅse VikaneTelfon481 95 615E-postase.vikane.djonne@ullensvang.kommune.no