Kontakt oss ikoner

Kontakt helsestasjonen

Helsestasjonen

Telefontid: tysdag-torsdag | kl. 09:30-10.30 og 12:00-13:00.

Kontakter

Ullensvang helsestasjon

Besøksadr: Smelteverket 61

5750 Odda

97 55 84 36

Ullensvang helsesasjon

Postadr: Opheimsgata 31

5750 Odda

97 55 84 36

 

Svangerskapsomsorg – Jordmor

Svangerskapsomsorga i kommunen er eit tilbod til alle gravide og deira partnare.
Kontaktinformasjon til våre jordmødre finn du her >>>

 

Helsestasjonstenesta 0-5 år

Kommunen har fem helsestasjoner for born 0-5 år, fordelt på Jondal, Kinsarvik, Odda, Røldal og Utne.
Her finn du oversikt over kven som er helsesjukepleiar ved dei ulike helsestasjonane, og kontaktinformasjon >>

 

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule og kan kontaktast direkte.
Her finn du oversikt over kven som har ansvar for kva skule, og kontaktinformasjon >>

 

HFU – Helsestasjon for ungdom 13 til 23 år

Helsestasjon for ungdom – HFU er eit gratis tilbod til jenter og gutar i alderen 13 – 23 år. Her treff du helsesjukepleiar og turnuslege – me er helsepersonell og har teieplikt.
Kontaktinformasjon for HFU finn du her >>>

 

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familigjenforente

Helsestasjon for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente er ein koordinerande, rettleiande og rådgjevande teneste for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente som no kjem til Ullensvang kommune.
Kontaktinformasjon finn du her >>>

 

Anna kontaktinformasjon

Helsesjukepleiar

Torbjørg Krogh Larsen

Verksemdsleiar

torbjorg.krogh.larsen@ullensvang.kommune.no

91 14 07 36

Gunnbjørg Rosseland

Helsesjukepleiar: Fagleiar HFU

gunnbjorg.rosseland@ullensvang.kommune.no

97 55 84 35

Sigrid Kambestad

Fagleiar skulehelsetenesta

sigrid.kambestad@ullensvang.kommune.no

94 78 61 10

Merethe Jordal

Helsesjukepleiar: Fagleiar for sped- og småbarn

merethe.jordal@ullensvang.kommune.no

97 55 86 56

Kommunepsykolog

Julia Kulla

Kommunepsykolog

julia.kulla@ullensvang.kommune.no

48 03 00 62

Sekretær

Bente Graue

Helsesekretær

bente.graue@ullensvang.kommune.no

97 55 84 36