Vatn og avløp

Ullensvang kommune har eit omfattande vatn- og avløpssystem grunna kommunen sin geografi og utstrekning.

I kommunen har vi til saman 120 VA-stasjonar som; vassbehandlingsanlegg, pumpestasjonar, avløpsreinseanlegg, høgdebasseng o.l. VA-avdelinga er ansvarleg for drift og vedlikehald av alle kommunale VA-anlegg og leidningsnett. Kommunen forsyner nærare 8000 fastbuande abonnentar.

Aktuelt

Graveløyve og arbeidsvarslingsplanar

Les meir

Informasjon om vassmålar

Les meir

Informasjon om vass- og avløpsgebyr

Les meir

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr – med kommentarar

Les meir

Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn

Les meir

Forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg – med kommentarar

Les meir

Relaterte artikler