Vatn og avløp

Ullensvang kommune har eit omfattande vatn- og avløpssystem grunna kommunen sin geografi og utstrekning.

I kommunen har vi til saman 120 VA-stasjonar som; vassbehandlingsanlegg, pumpestasjonar, avløpsreinseanlegg, høgdebasseng o.l. VA-avdelinga er ansvarleg for drift og vedlikehald av alle kommunale VA-anlegg og leidningsnett. Kommunen forsyner nærare 8000 fastbuande abonnentar.

Aktuelt

Tre parkerte biler på ein landleg parkeringsplass. Foto.

Graveløyve og arbeidsvarslingsplanar

Les meir
Vassmåler inne i skap med rør rundt seg. Foto.

Informasjon om vassmålar

Les meir
Nærbilete av sluk med rennande vatn. Foto.

Informasjon om vass- og avløpsgebyr

Les meir
Paragraf symbol lent mot grå vegg. Foto.

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr – med kommentarar

Les meir
Paragraf symbol i stein ute i havet. Foto.

Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn

Les meir
Paragraf symbol lent mot blå vegg. Foto.

Forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg – med kommentarar

Les meir

Relaterte artikler

Artikler