Visuelle kunstfag – Haustsemesteret 2023

Folkemøte om frivillig- og samspelsstrategi

Demenskor

Babysong

Informasjon om dagsturhyttene i kommunen

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Utleige av badestova i Vikefjøra

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark

Kva skjer kultur?

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv