Tilskot til mangfold- og inkluderingstiltak

Babygruppe song og musikk i Kulturskulen

Kinsarvik frivilligsentral

Kulturskulen – Dans i Jondal

Utleige av badestova i Vikefjøra

Opning av Dagsturhyttene

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Elevarbeid kunstgruppa

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Lyssetting på smelteverket

Kva skjer kultur?

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv