Temaplan for kultur 2023-2027 ute på høyring

Kinsarvik frivilligsentral opna

Kulturskulen – Dans i Jondal

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Hausten 2022

Utleige av badestova i Vikefjøra

Dagsturhytteopning

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Tilskot til kultur og idrett

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Bli med og nominer månadens frivillige!

Elevarbeid kunstgruppa

Dekorering av Krossvoll til Hardanger Musikkfest

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Lyssetting på smelteverket

Kva skjer kultur?

Søknadsskjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv