Dagsturhytteopning

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Tilskot til kultur og idrett

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Bli med og nominer månadens frivillige!

Elevarbeid kunstgruppa

Dekorering av Krossvoll til Hardanger Musikkfest

Reduksjon i husleige ved bruk av Odda kino og kulturscene

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Babygruppe sang og musikk i Kulturskulen – Våren 2022

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Lyssetting på smelteverket

Kva skjer kultur?

Søknadsskjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv