No kan du søkja plass i kulturskulen

Gratis kulturskule for elevar 8 – 10 år

Kulturskulen – Dans i Odda

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett på plass

Babygruppe song og musikk i Kulturskulen

Utleige av badestova i Vikefjøra

Frivillig bistand i samanheng med våre nye innbyggjarar frå Ukraina

Aktivitetspark Smelteverket, mulighetsstudie

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark – søknadsfrist 1. mai

Lyssetting på smelteverket

Kva skjer kultur?

Skjema

Tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv