Utlysing – Regionalt Kulturfond Hardanger 2022

Kunngjering: Statkraft søkjer om konsesjon for bygging av Mauranger 2

Ullensvang kommune ynskjer kontakt med nausteigarar på Lindenes

Hytterenovasjon i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad