Ullensvang kommune ynskjer kontakt med nausteigarar på Lindenes

Hytterenovasjon i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad