RPH – Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er ein del av Rus og psykisk helseteneste i Ullensvang kommune, og er eit tilbod til personar over 18 år, busett i kommunen.

Tilbodet er retta mot personar med milde til moderate depressive- og/eller angstplager, samt søvnvanskar. Depresjon og angst er ein vesentleg årsak til sjukefråvære og redusert livskvalitet, og i slike tilfelle er det lurt å oppsøke hjelp tidleg, slik at problema ikkje utviklar seg.

47707525-crowd-of-people-walking-on-city-street-motion-blurred

Kontakt oss

Rask psykisk helsehjelp

Tlf. tid | kvardagar| kl. 09-14

rask.psykisk.helsehjelp@ullensvang.kommune.no

47 75 56 48

Aktuelle kurs

KiD – Kurs i Depresjonsmestring

Les meir

KiB – Kurs i mestring av belastning

Les meir

Søvnkurs

Les meir

Angstmeistringskurs

Les meir

Meistring og fysisk aktivitet – om ein er nedstemt og har depressive plager

Les meir

 

Merk! RPH – Rask psykisk helsehjelp er ikkje ei akutteneste.

Trur du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringa medisinsk nødtelefon 113.

Ring legevakt når det hastar å få hjelp eller viss fastlege ikkje er tilgjengeleg.

Legevakt i Ullensvang kommune er stasjonert på Odda sjukehus.

Døgnope.