Helsevern

Helseverntenesta skal arbeida med å redusera dei mange faktorane som verke inn på helsa og som kan føra til helseproblem, og fremja dei faktorane som vernar mot sjukdom. Innan denne tenesta har vi miljøingeniør, kommuneoverlege og smittevernoverlege.

Vi har eit breitt arbeidsområde innan forvaltning, tilsynsoppgåver, rådgjeving, forebyggande, handlings- og haldningsskapande arbeid. Tenesta er delt i tre fagområde:

  • Miljøretta helsevern
  • Samfunnsmedisin
  • Smittevern

Aktuelt

Kvalitet på badevatn

Les meir

Støy

Les meir

Frisør, hudpleie, tatovering og holtaking

Les meir

Basseng, badeanlegg og boblebad

Les meir

Solarium

Les meir

Radon

Les meir

Barn sitt miljø i barnehagar og skular

Les meir

Meldepliktige verksemder

Les meir