Ergo- og fysioterapitenesta

Ergo- og fysioterapitenesta omfattar ergoterapeutar, kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar med driftstilskot. Arbeidsområde er klinisk verksemd retta mot barn, vaksne og eldre, habilitering og rehabilitering, tilrettelegging, hjelpemiddelformidling, palliasjon/lindrande behandling, samt førebyggjande og helsefremjande tiltak i kommunen.

Målet for tenesta er å bidra til at barn, vaksne og eldre skal meistre kvardagen sin mest mogeleg sjølvstendig og kunne delta i samfunnet elles. Terapeutane samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Aktuelt

Trening i grupper

Les meir

Barneteam

Les meir

Hjelpemiddel

Les meir

Kontakt oss

Ergo- og fysioterapitenesta

Røldalsvegen 41

5750 Odda

Opningstid: må - fr kl 08 - 15

53 65 45 30

Maren Espedal Miille

Verksemdsleiar

maren-espedal.miille@ullensvang.kommune.no

47 36 19 15