Ergo- og fysioterapitenesta

Ergo- og fysioterapitenesta omfattar ergoterapeutar, kommunalt tilsette fysioterapeutar og private fysioterapeutar med driftstilskot. Arbeidsområde er klinisk verksemd retta mot barn, vaksne og eldre, habilitering og rehabilitering, tilrettelegging, hjelpemiddelformidling, palliasjon/lindrande behandling, samt førebyggjande og helsefremjande tiltak i kommunen.

Målet for tenesta er å bidra til at barn, vaksne og eldre skal meistre kvardagen sin mest mogeleg sjølvstendig og kunne delta i samfunnet elles. Terapeutane samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen og i spesialisthelsetenesta.

Pasient som får assistanse av fysioterapeut til å gå

Barneteam

Les meir

Friskliv, læring og meistring

Les meir

Hjelpemiddel

Les meir

Trening i grupper

Les meir

Kontakt oss

Ergo- og fysioterapitenesta

Opheimsgata 31

5750 Odda

Opningstid: må - fr kl 08 - 15

53 65 45 30

Maren Espedal Miille

Verksemdsleiar

maren-espedal.miille@ullensvang.kommune.no

473 61 915

  • Pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje ha behandling i ergo- og fysioterapitenesta sine lokaler, eller i heimen. Dersom ein er sjuk må ein melde frå til tenesta.
  • Tenesta har auka fokus på hygienetiltak. Me ber alle pasientar om å bruke tilgjengelig handdesinfeksjon når ein kjem inn i lokala til ergo/fysioterapitenesta.
  • Tenesta har auka fokus på reinhald i lokala. Kontaktflater vert jamleg vaska i løpet av dagen.