Sjukepleiar som hjelper eldre mann med trening på på ergometersykkel

Trening i grupper

Ergo- og fysioterapitenesta har ulike tilbod om trening i grupper, både for spesifikke pasientgrupper og generell frisklivstrening.

Kva gjer me? 

 • Auka fokus på reinhald og hygiene. 
 • Me vert heime om me er sjuke.
 • Me organiserer treninga for å sikre smittevern mtp avstand og utstyr. 

 

Kva skal du gjere? 

 • Ikkje kom på trening dersom du er sjuk.
 • Ikkje kom på trening dersom du har vore utanlands dei siste 10 dagane.
 • Ikkje kom på trening om du er i karantene/isolasjon
 • Hald avstand og vis omsyn til andre.
 • Vaske hender ofte, spesielt når du kjem og når du skal handtere utstyr.
 • Ta med eiga drikkeflaske.
 • Samtykke til føring av deltakarliste for smittesporing.
 • Om du får symptom under trening må du forlate lokalet.
 • Om du får påvist Covid-19 kort tid etter deltaking på gruppetrening, gje oss beskjed på telefon: 906 06 844

Gruppetrening for personar med kreft og personar som har overlevd kreft

Treninga vil gå føre seg i gruppe leia av fysioterapeut, men det vert lagt til rette for individuelle tilpassingar. Det vil i hovudsak vera styrketrening, kondisjon og avspenning. Etter treninga vert det sosial samling for dei som ynskjer det (med atterhald).

Torsdagar kl. 13:00 i kjellaren på Bokkotunet
Pris for deltaking 25 kr. pr. gong

Gruppetreninga er eit kontinuerleg tilbod. Ein kan byrja kva tid som helst, så lenge det er plass i gruppa. Ta kontakt med Ane Jenny Strand eller Anne Gro Kambe for påmelding.

 

KOLS/lunge-gruppe

Treningsgruppe for personar med KOLS eller anna lungesjukdom. 

Onsdagar 14:00 – 15:00 i kjellar på Bokkotunet. Pris etter gruppetakst for fysioterapi. 

Ta kontakt med ergo- og fysioterapitenesta for påmelding.

 

MS-gruppe

Treningsgruppe for personar med Multippel Sklerose. 

Måndagar kl. 10:00 – 11:00 i kjellar på Bokkotunet. Pris etter gruppetakst for fysioterapi. 

Ta kontakt med Håvard Flaten for påmelding.

 

Balansegruppe

For personar over 65 år med redusert balanse, som har falt eller er engsteleg for å falle. Gruppetrening med fysioterapeut 2 gonger i veka over 10-12 veker. Kurset har også informasjon frå ergoterapeut.  

Balansegruppa går jamleg i kommunen på ulike plassar etter behov og ynskje. 

Pris for deltaking i  balansegruppa er 450,-.

Ta kontakt med ergo-/fysioterapitenesta for påmelding.

 

“Aktiv A” – gruppe

Treningsgruppe og kurstilbod for personar med mild til moderat artrose. Kurs vert sett opp etter behov og etterspurnad. Pris etter gruppetakst for fysioterapi.

Ta kontakt med Sanssel Sæterdal for påmelding.

 

Muskel/skjelettgruppe – Odda

Treningsgrupper for personar med muskel/skjelettplager. Pris etter gruppetakst for fysioterapi. Treningsgrupper vert sett opp etter behov og etterspurnad.

Ta kontakt med Sanssel Sæterdal eller Audun Hauso for påmelding.

 

Frisktrim

Frisktrim er eit lågterskel aktivitetstilbod som er ope for alle som ynskjer å delta. Fokus er styrketrening og kondisjon, og ein tilpassar intensitet etter eige nivå. Gratis deltaking. 

 • Jondalshallen | måndagar | kl. 14:00 – 15:00
 • Fjordahallen i Kinsarvik | tysdagar | kl. 13:00 – 14:00
 • Oddahallen | onsdagar | tid kjem me tilbake til
 • Herand kulturhus | torsdagar | kl. 11:00 – 12:00

 

Kontaktinformasjon til våre fysioterapeuter:

Fysioterapeuter i kommunen

LokalisertAdresseNamn på fysioterapeutTelefon
LokalisertFysioterapitenestaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHovudnummerTelefon53 65 45 30
LokalisertVerksemdsleiarAdresseNamn på fysioterapeutMaren Espedal MiilleTelefon473 61 915
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAnne Gro KambeTelefon975 58 575
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAudun HausoTelefon913 66 429
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutDaniel Aurdal IversenTelefon480 45 927
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHåvard FlatenTelefon410 24 391
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutIda Annabel NåTelefon468 45 917
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutKaroline Vethe KarlsenTelefon900 64 923
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutSanssel SæterdalTelefon418 56 700
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutSindre Dalheim HaddelandTelefon900 32 918
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutRandi Rønhovde OpheimTelefon414 50 647
LokalisertUtne helsesenterAdresse5778 UtneNamn på fysioterapeutKristofer DygaTelefon913 81 402
LokalisertBråvolltunetAdresseBråvoll 1, 5780 KinsarvikNamn på fysioterapeutAnne Cathrin E. EidnesTelefon957 95 222
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutArne LutroTelefon402 18 550
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutKarianne Meling SeimTelefon922 64 419
LokalisertVikevollen AdresseNordbøen 2, 5627 JondalNamn på fysioterapeutMariann Wesenlund HaugeTelefon948 36 053