Dame som får hjelp med vond skulder av mannleg fysioterapeut

Fysioterapi

Fysioterapeutene gjev kurative og førebyggjande tenester til barn/unge, vaksne og eldre med funksjonsvanskar grunna sjukdom, skade, smerter eller anna.  Tiltaka har som mål å fremja deltaking, meistring og sjølvstende i eigen kvardag.

I den kommunale fysioterapitenesta finn ein både fysioterapeutar som er tilsett i kommunen og fysioterapeutar med driftsavtale.

Tenester

 • Undersøking, vurdering og kartlegging
 • Behandling og oppfølging individuelt og/eller i gruppe 
 • Habilitering og rehabilitering, i og utanfor institusjon
 • Rettleiing, informasjon og undervisning til pasient, pårørande eller andre fagpersonar
 • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel 
 • Gruppetrening 
 • Palliativ behandling
 • Kvardagsrehabilitering
 • Anna førebyggjande og helsefremjande arbeid

 

Fysioterapeuter i kommunen

LokalisertAdresseNamn på fysioterapeutTelefon
LokalisertFysioterapitenestaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHovudnummerTelefon53 65 45 30
LokalisertVerksemdsleiarAdresseNamn på fysioterapeutMaren Espedal MiilleTelefon473 61 915
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAnne Gro KambeTelefon975 58 575
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAudun HausoTelefon913 66 429
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutDaniel Aurdal IversenTelefon480 45 927
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHåvard FlatenTelefon410 24 391
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutIda Annabel NåTelefon468 45 917
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutKaroline Vethe KarlsenTelefon900 64 923
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutSanssel SæterdalTelefon418 56 700
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutSindre Dalheim HaddelandTelefon900 32 918
LokalisertRådhuset i OddaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutRandi Rønhovde OpheimTelefon414 50 647
LokalisertUtne helsesenterAdresse5778 UtneNamn på fysioterapeutKristofer DygaTelefon913 81 402
LokalisertBråvolltunetAdresseBråvoll 1, 5780 KinsarvikNamn på fysioterapeutAnne Cathrin E. EidnesTelefon957 95 222
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutArne LutroTelefon402 18 550
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutKarianne Meling SeimTelefon922 64 419
LokalisertVikevollen AdresseNordbøen 2, 5627 JondalNamn på fysioterapeutMariann Wesenlund HaugeTelefon948 36 053

Tilvising / kontakt

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos fysioterapeut. Du sjølv, pårørande eller andre fagpersonar kan ta direkte kontakt med ergo- og fysioterapitenesta enten pr. telefon, ved å henvende deg direkte på besøksstad eller ved å sende inn utfylt skjema – sjå link under.

Kontaktskjema/tilvising vert registrert på venteliste etter prioritet.

 

Pris for tenesta

Ergo- og fysioterapitenesta i Ullensvang kommune nyttar sentralt regulerte takstar for fysioterapibehandling. Desse gjeld for fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen og for kommunalt tilsette fysioterapeutar.

 

Dei fleste må betale ein eigendel når dei har time hos fysioterapeut, med unntak av nokre grupper:

 • barn under 16 år
 • personar med godkjent yrkesskade
 • personar med frikort for helsetenester

 

Ein får delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut. Frå 1. januar 2021 vart eigendelstaka 1 og 2 slått saman til ei frikortsordning, med ei felles frikortgrense på 2460 kr i 2021. Fysioterapeuten rapporterer til HELFO og du vil automatisk motta frikort ved oppnådd eigendelstak.