Dame som får hjelp med vond skulder av mannleg fysioterapeut

Fysioterapi

Fysioterapeutene gjev kurative og førebyggjande tenester til barn/unge, vaksne og eldre med funksjonsvanskar grunna sjukdom, skade, smerter eller anna.  Tiltaka har som mål å fremja deltaking, meistring og sjølvstende i eigen kvardag.

I den kommunale fysioterapitenesta finn ein både fysioterapeutar som er tilsett i kommunen og fysioterapeutar med driftsavtale.

Tenester

 • Undersøking, vurdering og kartlegging
 • Behandling og oppfølging individuelt og/eller i gruppe 
 • Habilitering og rehabilitering, i og utanfor institusjon
 • Rettleiing, informasjon og undervisning til pasient, pårørande eller andre fagpersonar
 • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel 
 • Gruppetrening 
 • Palliativ behandling
 • Anna førebyggjande og helsefremjande arbeid

 

Fysioterapeuter i kommunen

LokalisertAdresseNamn på fysioterapeutTelefon
LokalisertFysioterapitenestaAdresseOpheimsgata 31, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHovudnummerTelefon53 65 45 30
LokalisertVerksemdsleiarAdresseNamn på fysioterapeutMaren Espedal MiilleTelefon473 61 915
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAnne Gro KambeTelefon975 58 575
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutHåvard FlatenTelefon410 24 391
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutJulie Fennefoss Johnsgård Telefon480 45 927
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutSanssel SæterdalTelefon418 56 700
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutKamilla LauritzenTelefon900 32 918
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutRandi Rønhovde OpheimTelefon414 50 647
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutAnnie Aurora MyklebustTelefon468 45 917
LokalisertHelsehuset i OddaAdresseRøldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeutMariann Wesenlund HaugeTelefon948 36 053
LokalisertVikevollen og Helsehuset i OddaAdresseNordbøen 2, 5627 Jondal / Røldalsvegen 41, 5750 OddaNamn på fysioterapeut Karoline Vethe Karlsen Telefon900 64 923
LokalisertVikevollenAdresseNordbøen 2, 5627 JondalNamn på fysioterapeutHilde BrurokTelefon477 52 016
LokalisertUtne helsesenterAdresse5778 UtneNamn på fysioterapeutKristofer DygaTelefon913 81 402
LokalisertUtne helsesenterAdresse5778 UtneNamn på fysioterapeutMartha EitrheimTelefon468 02 216
LokalisertBråvolltunetAdresseBråvoll 1, 5780 KinsarvikNamn på fysioterapeutAnne Cathrin E. EidnesTelefon957 95 222
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutArne LutroTelefon402 18 550
LokalisertTunvoll fysikalske institutt Adresse5787 LofthusNamn på fysioterapeutMatias OppedalTelefon994 11 727

Tilvising / kontakt

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få behandling hos fysioterapeut. Du sjølv, pårørande eller andre fagpersonar kan ta direkte kontakt med ergo- og fysioterapitenesta enten pr. telefon, ved å møta direkte på besøksstad eller ved å sende inn utfylt skjema.

Kontaktskjema/tilvising vert registrert på venteliste etter prioritet.

Pris for tenesta

Ergo- og fysioterapitenesta i Ullensvang kommune nyttar sentralt regulerte takstar for fysioterapibehandling. Desse gjeld for fysioterapeutar som har driftsavtale med kommunen og for kommunalt tilsette fysioterapeutar.

 

Dei fleste må betale ein eigendel når dei har time hos fysioterapeut, med unntak av nokre grupper:

 • barn under 16 år
 • personar med godkjent yrkesskade
 • personar med frikort for helsetenester

 

Ein får delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut. Fysioterapeuten rapporterer til HELFO og du vil automatisk få frikort ved oppnådd eigendelstak.