Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2023

12 timar gratis SFO for fyrste trinn for skuleåret 2022-2023

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Digital bekymringsmelding

«Min Skole» app

«Min barnehage» app

Skjema