12 timar gratis SFO for fyrste trinn for skuleåret 2022-2023

Barnevernstenesta har behov for fritidskontaktar og besøksheimar

Digital bekymringsmelding

«Min Skole» app

«Min barnehage» app

Framtidig skule på vestsida i Ullensvang kommune

Søknadsskjema