Frist for innspel til kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplan sin samfunnsdel vedteke

Informasjon til ansvarlege søkjarar innan byggesak, kart og oppmåling

Planstrategi

Søknadsskjema

Om reguleringsplanar

Gards- og bruksnr.