SFO – Vikebygd skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • kl. 12.50 – 16.00 (må, ty, to og fr)
  • kl. 13.45 – 16.00 (on)
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar.
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00.

 

Kontakt oss

SFO - Vikebygd skule

53 66 21 92 / 950 00 235

Vikebygd skule

Nåvegen 12

5776 Nå

vikebygd.skule@ullensvang.kommune.no

53 66 21 92 / 475 16 301

ullensvangskulen.no

Frist for å søka om SFO-plass til sommarferien:  1. april 2021

Meld behov per telefon, e-post eller melding til skulen.

Artikler