SFO – Skare barneskule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • kl. 06.45 – 08.45 og 12.40 – 15.45
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00

 

Kontakt oss

SFO - Skare barneskule

Aktivitetsleiar SFO: Mariann N. Berge

46 94 71 92 / 41 63 19 86

Skare barneskule

5763 Skare

53 65 49 30

ullensvangskulen.no