SFO – Opedal skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • kl. 13:00 – 16:00 kvardagar
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar
  • onsdag før påske stenger SFO kl. 12:00

Elevar frå Opedal skule kan også nytte seg av SFO tilbod ved Sekse barnehage og SFO.

 

Kontakt oss

Opedal skule - SFO

90 70 62 12

Opedal skule

Hellelandsvegen 40

5781 Lofthus

95 23 72 06 / 53 66 12 53

ullensvangskulen.no