SFO – Jondal skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. Innhaldet skal pregast av barnet sitt behov for leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • kl. 07.00 – 08.00 og kl. 12.45 – 16.20 kvardagar
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00

 

Kontakt oss

SFO - Jondal skule

Vik 7

5627 Jondal

94 83 60 58

Jondal skule

Vik 7

5627 Jondal

jondal.skule@ullensvang.kommune.no

53 66 95 50

ullensvangskulen.no