Næring

Næringssjef er vår kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp utviklingsprosjekt fortrinnsvis i samhandling med økonomisk verdiskapande og berekraftige verksemder.

I tillegg vil næringssjefen samhandle om kompetanse og næringsutvikling med fylkeskommune, næringssamanslutningar, næringshage og andre sentrale aktørar i utviklingsarbeidet i Ullensvang kommune.

Kontakt næringsjef >>>

Gamal stove på Utne hotell

Aktuelt

Straumstøtteordning til næringslivet

Les meir

Etablera eller utvikle eigen bedrift

Les meir

Relaterte artikler