Næring

Næringssjef, Inge Håvard Aarskog, er vår kontaktperson for næringslivet i kommunen. Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp utviklingsprosjekt fortrinnsvis i samhandling med økonomisk verdiskapande og berekraftige verksemder.

I tillegg vil næringssjefen samhandle om kompetanse og næringsutvikling med fylkeskommune, næringssamanslutningar, næringshage og andre sentrale aktørar i utviklingsarbeidet i Ullensvang kommune.

Ullensvang næringsfond

Les meir

Etablera eller utvikle eigen bedrift

Les meir

Ullensvang Vekst- og strategifond

Les meir

Kontakt oss

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Inge Håvard Aarskog

Næringssjef

inge.aarskog@ullensvang.kommune.no

948 01 823