Næring

Næringssjefen skal vera eit koordineringspunkt mellom kommune og næringsaktørar, og skal initiera og følgja opp utviklingsprosjekt fortrinnsvis i samhandling med økonomisk verdiskapande og berekraftige verksemder.

I tillegg vil næringssjefen samhandle om kompetanse og næringsutvikling med fylkeskommune, næringssamanslutningar, næringshage og andre sentrale aktørar i utviklingsarbeidet i kommunen.

Viktig no

Aktuelt

Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn. Foto.

Etablera eller utvikle eigen bedrift

Les meir
Arbeidar i produksjonslokale i industien. Foto.

Ullensvang næringsfond

Les meir

Ullensvang Vekst- og strategifond

Les meir