Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn

Etablera eller utvikle eigen bedrift

Dersom de treng rettleiing for oppstart eller utvikling av eigen verksemd kontakt Næringshagen i Ullensvang:

Næringshagen i Ullensvang

Smelteverket 57

5750 Odda

post@nhodda.no

53 65 07 00

www.nhodda.no/

 

For store eller meir omfattande prosjekt kontakt Næringssjef i kommunen:

Inge Håvard Aarskog

Næringssjef

inge.aarskog@ullensvang.kommune.no

948 01 823

 

For prosjekt innan land- og havbruk kontakt kommunen ved:

Trygve Vik

Verksemdsleiar: Land- og havbruk

trygve.vik@ullensvang.kommune.no