Mann som holder eit tak over eit spørsmålsteikn

Etablera eller utvikle eigen bedrift

Dersom de treng rettleiing for oppstart eller utvikling av eigen verksemd kontakt Næringshagen i Ullensvang.

Kontakter

Næringshagen i Ullensvang

Smelteverket 57

5750 Odda

post@nhullensvang.no

53 65 07 00

www.nhodda.no/

 

For store eller meir omfattande prosjekt kontakt Næringssjef i kommunen:

Kontakter

Randi Rykkje

Næringsjef

randi.rykkje@ullensvang.kommune.no

47 96 76 77

 

For prosjekt innan land- og havbruk kontakt kommunen ved:

Kontakter

Iselin Victoria Hammer

Verksemdsleiar

iselin.victoria.hammer@ullensvang.kommune.no

90 52 79 54