Odda legesenter

Vi ønsker å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Det er råd å kommunisera med legesenteret via tenesta “Digital dialog” på Helsenorge. Via “Digital dialog” skal du bestilla time hjå fastlege og fornya faste reseptar. Du treng BankId for å bruka denne tenesta.

Helserespons skal ikkje nyttast ved henvendingar til legesenteret.

Digital dialog må ikkje nyttast ved øyeblikkelig hjelp og haste timar!

Odda legesenter: Opnings- og telefontid

DagOpningstidTelefontid
DagMåndagOpningstid08.30 - 15.00Telefontid08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30
DagTysdagOpningstid09.00 - 15.00Telefontid09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.30
DagOnsdag, torsdag og fredagOpningstid08.30 - 15.00Telefontid08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.30

Kontakt oss

Odda legesenter

Røldalsvegen 41

5750 Odda

53 65 45 00

Ingebjørg M. Brekke

Avd. leiar Odda legesenter

Ingebjorg.m.brekke@ullensvang.kommune.no

Trur du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringa medisinsk nødtelefon 113.

Ring legevakt når det hastar å få hjelp eller viss fastlege ikkje er tilgjengeleg.

Legevakt i Ullensvang kommune er stasjonert på Odda sjukehus.

Døgnope.