Folkebading i Røldal

Retningsgjevande satsar for berekning av SMIL-tilskot i Ullensvang kommune

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Opningstidene ved Lindenes miljøstasjon

Vintervedlikehald – Område | Kontaktperson

Helsetenester for asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforente

Kvalitet på drikkevatn – forklaringar

Barnehage – Kapasitet ved hovudopptak 2020

Aga barnehage

Motorferdsel – leigekøyring

Røldal legekontor: Opnings- og telefontid

Jondal legekontor: Opnings- og telefontid

Kinsarvik legekontor: Opnings- og telefontid

Utne legekontor: Opnings- og telefontid

Odda legesenter: Opnings- og telefontid

Ullensvang næringsfond

Helsestasjonane våre

Skulehelseteneste

§ 12 a. Vigsler i kommunen

Ergoterapeuter i kommunen

Fysioterapeuter i kommunen

Tilsynsutvalet – Lokal forvaltar av Vestland sin del av Hardangervidda nasjonalpark

C.1.2 Privat forslag til detaljregulering, eller endring av gjeldande reguleringsplan (plbl §§ 12-3 og 12-11)

Kalender ordførar – veke 25

1

Medlemmer i klagenemnd for eigedomskatt

Medlemmer i sakkunnig nemnd for eigedomsskatt

Skare symjebasseng – opningstider

Opningstider folkebading på Hauso

Kinsarvik symjebasseng – opningstider

Jondal symjehall – opningstider

Odda Folkebad – opningstider

Barnehage- og skulerute 2023/2024