Retningsgjevande satsar for berekning av SMIL-tilskot i Ullensvang kommune