Inger Lise Høvik

Anne Gerd Nysveen

Øystein Undem

Stig Hope – Beredskap

Anne Hansen

Ragnvald Joakimsen – politisk sekreteriat

Linn Østerbø – politisk sekreteriat

Inger Eitrheim Johansen

Aslaug Margrethe Åkre

Eivind Gregersen

Ole-Jørgen Jondahl

Cato Underhaug

Arnved Lund