Informasjon om løyve til motorisert ferdsel i utmark, vintersesongane 2020-2024