Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

Skjema

Sende faktura til Ullensvang kommune