Utskriving av eigedomsskatt 2023 – offentleg gjennomsyn

Vigsel på Trolltunga sommaren 2023

Skjema

Sende faktura til Ullensvang kommune