SFO – Kinsarvik skule

SFO – Vikebygd skule

SFO – Skare barneskule

SFO – Røldal skule

SFO – Odda barneskole

SFO – Jondal skule

SFO – Hauso skule

SFO – Tyssedal barneskole

SFO – Opedal skule

Vakttelefon – Barneverntenesta

Skare barnehage

Skare barneskule

Odda barneskole

Helsestasjonstenesta – besøk oss

PPT – Pedagogisk psykologisk teneste

Logopedtenesta

Alarmtelefonen for barn og unge

Hardanger Barnevern – Akuttberedskap

Veisane barnehage

Tyssedal barnehage

Utne barnehage

Sekse barnehage og SFO

Rabben barnehage

Kinsarvik barnehage

Jondal barnehage

Hestavoll barnehage

Eitrheimsvågen barnehage

Eidesåsen barnehage

Eidesåsen barnehage 

Aga barnehage

Vaksenopplæringa avd. Kinsarvik

Vaksenopplæringa avd. Odda

Vikebygd skule

Tyssedal barneskole

Røldal skule

Opedal skule

Odda ungdomsskole

Hauso skule

Kinsarvik skule

Jondal skule