SFO – Kinsarvik skule

SFO – Vikebygd skule

SFO – Skare barneskule

SFO – Røldal skule

SFO – Odda barneskole

SFO – Jondal skule

SFO – Hauso skule

SFO – Tyssedal barneskole

SFO – Opedal skule

Vakttelefon – Barneverntenesta

Skare barnehage

Skare barneskule

Odda barneskole

Helsestasjonstenesta – besøk oss

PPT – Pedagogisk psykologisk teneste

Logopedtenesta

Alarmtelefonen for barn og unge

Hardanger Barnevern – Akuttberedskap

Veisane barnehage

Tyssedal barnehage

Utne barnehage

Sekse barnehage og SFO

Rabben barnehage

Kinsarvik barnehage

Jondal barnehage

Hestavoll barnehage

Eitrheimsvågen barnehage

Eidesåsen barnehage

Eidesåsen barnehage 

Aga barnehage

Vaksenopplæringa i Kinsarvik

Vikebygd skule

Tyssedal barneskole

Røldal skule

Opedal skule

Odda ungdomsskole

Hauso skule

Kinsarvik skule

Jondal skule