Heimebasert omsorg Jondal

FHI – koronatelefon

Heimebaserte tenester – Odda

Omsorgstenesta aust

Eide omsorgssenter

Pleie og omsorg vest

Odda sjukeheim

Vakttelefon – Barneverntenesta

Ergo- og fysioterapitenesta

Røldal pleie og omsorg

Bokko bo- og behandlingssenter

Omsorgstenesta Jondal

Heimebaserte tenester Odda – Vakttelefon

Tildelingskontoret