Bu i Ullensvang

I Ullensvang kan du bu langsmed fjorden eller i ei flott bygd i fjellheimen. Me har levande bygder og byen Odda. Same kor du buset deg, vil du ha kort veg til både fjord og fjell, fonn og foss, frukt og festival.

Bustadmarknaden i Ullensvang – både for kjøp og leige – opplever stor etterspurnad. Det er ikkje alltid enkelt å orientera seg, ikkje alt går via finn.no. Vår oppfordring er å sjekka ut fleire kanalar, også dei uformelle.

Det er til dømes mange som annonserer komande bustader til sals på lokale facebook-grupper. Det er også effektivt å leggja ut førespurnader på facebook dersom du er på jakt etter leigeobjekt.

Eigedomsmeklarar i området er blant anna Z-meglaren, Advokatfirma Romstad og Eiendomsmeglar Vest. I tillegg sel mange eigedomane sjølve gjennom Propr og liknande.

Er det eit problem å få tak i bustad? Ta kontakt med arbeidsgjevar, dei har truleg gode tips til deg!

  • Finn – Ullensvang: Kjøpe, selge, gis bort
  • Finn- Odda og litt til
  • Hva skjer i Odda og omegn?
  • Kva skjer på austsida?
  • Kva skjer på vestsida?
  • 5763 – bygda vår (Skare)
  • Kva skjer i Røldal?
  • Kvardagsprat i Jondal
  • Kvardagsprat i Odda
  • Kvardagsprat i nye Ullensvang kommune