Hovland 2018 - Foto: Sigrid Dagestad

Kommunale tomter

Vi har ledige tomter i kommunale bustadfelt fleire plassar i kommunen.

Alle henvendigar knytt til kjøp, eller interesse for kjøp, skal rettast til postmottaket vårt for vidare handsaming. Det same gjeld generelle henvendingar om leigeavtaler, festeavtaler, hefter/rettar ved kommunal grunn osv.

 

Kontakt oss

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Fletene

5 ledige tomter

 

Syreflot

3 ledige tomter

Segelgjerd

2 ledige tomter

Bråvoll, 60+ tomter

3 ledige tomter

 

Kalhagen

5 ledige tomter

 

Huse

1 ledig tomt

 

Næringsareal Huse

Ullensvang kommune har ledige næringstomter i Industrifeltet på Huse, Kinsarvik. (Område nordvest for Tjukkaskog)

Området er regulert til næring, tomtestørrelse avheng litt etter behov og ynskje til

den enkelte.

Øykhagen

2 ledige tomter

Klokkargarden

1 ledige tomter

Freim

Prosjektert flere tomter i ulik størrelse.

Prosjektet er i oppstartsfase og vil være klar for bygging noen år fram i tid.

Meld gjerne interesse for prosjektet og ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Bergshagen

3 ledige tomter

Øvre Skarvet

6 ledige tomter

Vassbakken

4 ledige tomter