Hovland 2018 - Foto: Sigrid Dagestad

Kommunale tomter

Vi har ledige tomter i kommunale bustadfelt fleire plassar i kommunen.

Alle henvendigar knytt til kjøp, eller interesse for kjøp, skal rettast til postmottaket vårt for vidare handsaming. Det same gjeld generelle henvendingar om leigeavtaler, festeavtaler, hefter/rettar ved kommunal grunn osv.

 

Kontakt oss

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Fletene

5 ledige tomter

 

Syreflot

3 ledige tomter

Segelgjerd

2 ledige tomter

Bråvoll, 60+ tomter

0 ledige tomter (held på med forsterking av skredvoll)

 

Kalhagen

3 ledige tomter

 

Huse

1 ledig tomt

Øykhagen

2 ledige tomter

Klokkargarden

1 ledige tomter

Freim
Prosjektert flere tomter i ulik størrelse.

Prosjektet er i oppstartsfase og vil være klar for bygging noen år fram i tid.

Meld gjerne interesse for prosjektet og ta kontakt for ytterligere informasjon.

Bergshagen

3 ledige tomter

Øvre Skarvet

6 ledige tomter

Vassbakken

0 ledige tomter (må skredkartleggjast)