Hovland 2018 - Foto: Sigrid Dagestad

Kommunale tomter

Vi har ledige tomter i kommunale bustadfelt fleire plassar i kommunen.

Kjøp og salg

  • Søknadsskjema på kommunale tomter (lenkje kjem)

Spørsmål?

Generelle henvendingar om leigeavtaler, festeavtaler, hefter/rettigheter ved kommunal grunn kan rettast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

Fletene

6 ledige tomter

 

Syreflot

3 ledige tomter

Segelgjerd

4 ledige tomter

Kalhagen

5 ledige tomter

 

Huse

1 ledig tomt

 

Næringsareal Huse

Ullensvang kommune har ledige næringstomter i Industrifeltet på Huse, Kinsarvik.

Området er regulert til næring, tomtestørrelse avheng litt etter behov og ynskje til

den enkelte.

Øykhagen

3 ledige tomter

  • Klokkargarden

2 ledige tomter

Freim

Prosjektert flere tomter i ulik størrelse.

Prosjektet er i oppstartsfase og vil være klar for bygging noen år fram i tid.

Meld gjerne interesse for prosjektet og ta kontakt for ytterligere informasjon

 

Bergshagen

3 ledige tomter

Øvre Skarvet

6 ledige tomter

Vassbakken

5 ledige tomter