Visuelle kunstfag – Haustsemesteret 2023

Elevararbeid frå elevane ved visuelle kunstfag frå Tyssedal, Odda, Jondal, aust- og vestsida av fjorden.

Biletkunst handlar om å bruke augo og dei andre sansane våre. Kva er det vi ser? Gjennom bilete og skulpturar kan vi fortelje kvarandre kva vi ser og opplever.