62224965-watching-cell-phone-before-sleep-at-night

Søvnkurs – nytt kurs i Odda

Å delta på søvngkurs kan passa for personar som har vanskar med å få sove, som ofte vaknar for tidleg, eller har hyppige oppvakningar i løpet av natta.

Om kurs

Kurs inneheld undervisning og rettleiing, og det er plass til inntil åtte deltakarar. Behandlinga går over seks samlingar. Metodikken som vert nytta er basert på kognitiv åtferdsterapi, og det vert lagt opp til at kvar enkelt jobbar med innhaldet sjølv mellom samlingane. Metoden kan opplevast krevjande fordi ein i ein oppstartsfase vil bruka mindre tid i senga

Kurs passar ikkje for personar som:

 • arbeider turnus med nattarbeid
 • har rusproblem
 • får behandling i spesialisthelsetenesta
 • har søvnapné eller narkolepsi
 • alvorleg psykisk liding (bipolar liding, schizofreni, alvorleg depresjon, personlegdomsproblematikk)
 • demensdiagnose

 

Neste planlagte kurs i Odda

 • Kursdatoar:
  • 8. mai
  • 15. mai
  • 22. mai
  • 29.  mai
  • 5. juni
  • 12. juni
 • Tidspunkt: kl. 09.00 – 11.00.
 • Stad: Moen 7 i Odda
 • Påmeldingsfrist: 24. april

 

Påmelding eller spørsmål

Rask psykisk helsehjelp

Tlf. tid | kvardagar| kl. 09-14

rask.psykisk.helsehjelp@ullensvang.kommune.no

47 75 56 48

Artikler