Odda 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Vaksenopplæringa i Odda

I vaksenopplæringa vert det lagt vekt på eit trygt læringsmiljø der den einskilde får best mogeleg læring ut frå sine føresetnader.

Vaksenopplæringa i Odda tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tillegg til spesialpedagogikk. Vaksenopplæringa i Odda kan og leggja til rette for ulike kurs innan arbeidsretta opplæring.

 

I januar startar me opp to nye kveldskurs A1/A2 – nivå og A2/B1 – nivå måndagar kl. 17:00-20:15 med atterhald nok påmelde. Pris kr. 6 000,- for eit semester. Søknadsskjema finn du her. 

 

Vaksenopplæringa både i Odda og Kinsarvik gjennomfører realkompetansevurdering på grunnskulenivå i samarbeid med dei andre vaksenopplæringane i regionen. Me arrangerar også norskprøvar, prøvar i samfunnskunnskap, samt statsborgarprøven.

Ta kontakt med rektor eller avdelingsleiar om du ynskjer meir informasjon.

 

Kontakt oss

Aase Rosenvold

Rektor - Vaksenopplæringa i Odda

aase.rosenvold@ullensvang.kommune.no

900 46 416

Anne Grethe Thiis Vestrheim

Avdelingsleiar - Vaksenopplæringa i Odda

anne.vestrheim@ullensvang.kommune.no

975 58 411