Hardanger Lift / Odda skylift

Ullensvang kommue har hatt sak oppe til kommunestyret om realisering av Odda skylift.

Ullensvang kommunestyre har gjort vedtak om å arbeida for å gjera naudsynt konsekvensutgreiing knytt til mogleg realisering av Odda skylift. Dei har også godkjent framleg til intensjonsavtale mellom Norwegian Experience AS og Ullensvang kommune.

 

Her har vi samla det som er av tilgjengeleg offentleg informasjon om saka frå Ullensvang kommune sitt sakssystem.

Noko som manglar?

Vi har lagt tilgjengeleg det som vi har av offentleg informasjon om saka frå vårt sakssystem.

Er det informasjon som ikkje ligg ved som tilhøyrer sak? Send ein e-post til postmottak@ullensvang.kommune.no så skal vi sjå på dette og oppdatere sida.