Renovasjonsabonnement

Vår tanke er at det skal løne seg å tenkje miljø, dvs. produsere minst mogeleg avfall. Avfallsmengda varierar etter tal på medlemer i husstanden, men vi finn også store skilnader mellom relativt sett like hushald.

Endring av abonnement

For endring av abonnement eller søknad om fritak frå renovasjonsgebyr skal skjema under nyttast.

Abonnement med returpunkt – gjeld tidlegare Odda kommune

Årsgebyr f.o.m. 2022 inkl. mva:

 • Renovasjon stort hus: kr. 4 693,-
 • Renovasjon lite hus: kr. 3 687,-
 • Renovasjon hytter: kr. 2 485,-

 

Abonnement med eigne behaldarar – gjeld tidlegare Jondal kommune og Ullensvang herad

For kundar med eigen behaldar har vi ein fleksibel gebyrmodell. Alle abonnementa gjev høve til å kompostere bioavfallet sjølv.

Val av abonnement

Småhushald:

 • Tømming av restavfall og papp, papir og plast kvar 4. veke
 • Tømming av bioavfall kvar 2. veke
 • 140 liter behaldarar

Normalhushald:

 • Tømming av rest- og bioavfall kvar 2. veke
 • Tømming av papp, papir og plast kvar 4. veke
 • 140 liter behaldarar

Storhushald:

 • Tømming av rest- og bioavfall kvar 2. veke
 • Tømming av papp, papir og plast kvar 4. veke
 • 240 liter behaldararar for restavfall.

Årsgebyr f.o.m. 2022 inkl. mva:

 • Småhushald – kr. 3 687,-
 • Småhushald med kompostering – kr. 2 760,-
 • Normalhushald – kr. 4 693,-
 • Normalhushald med kompostering – kr. 3 870,-
 • Storhushald – kr. 4 693,-
 • Storhushald med kompostering – kr. 3 870,-
 • Fritidsbustad – kr. 2 485,-

Heile gebyrregulativet for renovasjonstenesta finn du her.

Avfall som ikkje har henteordning

Lever til returpunkt eller på miljøstasjonane:

 • EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall) kan leverast på miljøstasjonane eller til forhandlar.
 • Større gjenstandar, avfall frå bygge- og riveprosjekt, samt farleg avfall må leverast til miljøstasjonen.
 • Hytteeigarar må levera vanleg hushaldsavfall i hyttecontainarar.

 

Har du spørsmål?

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no