Torget i Odda

Reglar for bruk av torget i Odda sentrum

Ullensvang kommune v/Turistinformasjonen har ansvar for utleige av torget i Odda sentrum.

Reglar for bruk av torget

  • Ut- og innkøyring skal skje frå vest på nordsida av Torget 2/4. Området er skilta med innkøyring forbode, unntak er torghandlar med avtale.
  • Betaling:
    Ved plassbestilling gjer du avtale om betaling via VIPPS eller ved å få tilsendt faktura. Torghandlarar med fast plass har eigen avtale. For fakturering kjem eit faktureringsgebyr på kr 45,- i tillegg.
  • Akseltrykk er sett til 6 tonn
  • Tidspunkt for å stå på torget er kl. 08.00 – 22.00. Køyretøy eller anna utstyr som til dømes tilhengarar, kan ikkje stå på torget over natta.
  • Plassering av torgbilane skal i mest mogeleg grad stå i aust/vest retning. Benkane skal ikkje brukast til oppstilling av varer, og torgbilane må plasserast så langt frå benkane at dei kan nyttast av publikum.
  • Oljesøl eller liknande frå torgbilane er ikkje tillate. Om nødvendig skal det leggjast plast eller liknande under bilen for å hindra slik forureining.
  • Det er tilgang til straum i kvar ende av langsgående rabatt med hekk, og vatn i høgre ende ved vassrenna. Det trengst nøkkel til straumskap, avtal ved tinging av plass.
  • Kvar torghandlar må kosta og eventuelt spyla vekk laust avfall på plassen når dei er ferdig for dagen.

 

Torget i Odda med båten Lindenes i bakgrunnen, samt fjord og fjell. Bilete.

 

Har du spørsmål? Ta kontkat med:

Kontakter

Turistinformasjonen i Ullensvang

turist@ullensvang.kommune.no

+47 480 70 777

www.hardangerfjord.com/ullensvang/

 

 

 

#torg