Pedagogisk arbeid – Opedal skule

Læringssirkelen er utgangspunkt for all læring ved skulen.

Me legg vekt på:

 • God og systematisk undervisningsplanlegging, entusiasme og læringstrykk.
 • Kollektiv formidling i starten av timen.
 • Tydelege faglege og sosiale mål som vert formidla til elevane.
 • Tydeleg konstruktiv tilbakemeldingar til elevane. Tydeleg avslutting og oppsummering av timen.

 

Trivsel og læring for alle:

 • Positivt læringsmiljø
 • Undervisninga tek utgangspunkt i det eleven kan frå før.
 • Me introduserer mål for undervisninga
 • Suksesskriteriane vert gjort kjent og knytta til måla.
 • Aktivitet
 • Demonstrasjon
 • Refleksjon for ivaretaking

Og så startar sirkelen på nytt……

img-fluid portrait