Betalingssatsar og betalingsmåtar

Vedtekter for barnehage seier noko om betalingssatsar og betalingsmåtar (§ 15) for barnehagane i kommunen.

Gjeldande satsar

Stortinget fastset kvart år maks pris pr månad og pr år for plass i barnehage. Kommunestyret fastset betalingssatsane (foreldrebetalinga) som til ei kvar tid skal gjelda for barnehagane i kommunen.

Gjeldande satsar for barnehage finn de i kommunen si gebyrliste.

 

Artikler