Bilete av gågata i Odda. Foto: Skarv Studio

Vaksenopplæringa planlegg norskkurs til hausten

Til hausten planlegg vaksenopplæringa i Odda starta opp to norskkurs om kvelden, eit nybyrjar A1-en til kurs nivå og eit kurs på kurs på A2-B1 nivå.

Me ynskjer tilbakemelding frå bedrifter, om dette kan vera aktuelle kurs for deira tilsette.

Vaksenopplæringa kan og «skreddarsy» norskopplæring til tilsette om bedrifter ynskjer det.

 

Ta kontakt ved spørsmål eller meld di interesse

Aase Rosenvold

Rektor - Vaksenopplæringa i Odda

aase.rosenvold@ullensvang.kommune.no

90 04 64 16