krisesenter-fremhevet-square (1)

Sakliste representantskapsmøte Krisesenter Vest IKS

  • Dato: 07.05.2024.
  • Tid: kl 12.00-14.00
  • Stad: Tysvær rådhus, kommunestyresal
  • Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2/24 Konstituering av nytt representantskap og valg av leder, nest leder
  • Sak 3/24 Valg av referent og 2 representanter til signering av protokoll
  • Sak 4/24 Årsmelding og årsregnskap 2023
  • Sak 5/24 Valg av styremedlemmer til styret
  • Sak 6/24 Valg av valgkomite
  • Sak 7/24 Kort orientering om nytt bygg

 

Kjell Magnar Mellesdal
Styreleder